.

درباره ما

شرکت مات بتن پایا از سال 1387 با رویکردی علمی و تخصصی تامین بتن آماده پروژه های بزرگ عمرانی؛ تولید در سطح شهر مشهد را آغاز نمود و توانست به سرعت جایگاه ویژه و منحصر به فردی در بین شرکت های تولید بتن تراز اول شهر مشهد برای خود ایجاد نماید.این شرکت با تولید و آموزش بتن های آماده تخصصی مانند بتن خود تراکم؛ بتن های آب بند؛ بتن های سبک سازه ای؛ بتن های پر مقاومت بتن های الیافی و نیز مقاوم سازی پروژه های بتنی راه جدیدی را برای طراحی و ساخت پروژه های بزرگ عمرانی باز نمود و توانست تصویر جدید و زیبایی را از بتن در اذهان مهندسان عمران ترسیم نموده و دغدغه آنها را در بخش های مختلف سازه بتنی مرتفع نماید.